"Akademia Nauk Stosowanych Stefana Batorego" - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna
ostatnia migracja danych: ok. 22 godziny temu
usosweb_status_ok
ostatnia modyfikacja tego dokumentu: 1323 dni temu

Ogólne zasady przebywania na terenie obiektów PUSB

 

1. Sale wykładowe, seminaryjne, ćwiczeniowe

 • zakaz gromadzenia się podczas wchodzenia do sal wykładowych oraz innych pomieszczeń dydaktycznych – należy zachować rekomendowaną odległość pomiędzy mającymi korzystać z sali osobami do minimum 1,5 metra;
 • w pomieszczeniu dydaktycznym może przebywać określona na drzwiach wejściowych dopuszczalna liczba osób;
 • w pomieszczeniu można zajmować tylko wyznaczone krzesła, tak, by odległość między osobami siedzącymi wynosiła minimum 1,5 metra;
 • sale należy regularnie wietrzyć, minimum co 45 minut oraz po wyjściu każdej grupy. Pomiędzy zajęciami powinna obowiązywać odpowiednia dla bezpiecznej wymiany osób i przewietrzenia przerwa.

 

2. Powierzchnie ogólnodostępne (hole, korytarze, toalety)

 • przy wejściach do budynków umieszczone są urządzenia do dezynfekcji rąk, z których powinna skorzystać każda wchodząca i wychodząca osoba;
 • w zależności od aktualnej sytuacji epidemiologicznej zarówno pracownicy, jak i studenci mogą być proszeni o zakładanie jednorazowych rękawiczek i/lub masek ochronnych (przed każdym wejściem do budynku);
 • wszystkie powierzchnie, na których może osadzać się wirus są regularnie dezynfekowane, dotyczy to w szczególności: parapetów, krzeseł, stolików, puf, itp.;
 • jeżeli na korytarzach znajdują się krzesła należy korzystać z nich tak, aby zachować odległość pomiędzy osobami wynoszącą min. 1,5 metra;
 • liczba osób przebywających w jednej łazience, nie powinna przekroczyć liczby określonej w informacji na drzwiach wejściowych.

 

3. Biblioteka

 • Biblioteka PUSB czynna dla studentów od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 - 14.00 oraz dwie soboty w czerwcu (07.06 i 13.06) w godzinach 8.00 - 14.00, Do dnia 30 września br. pracownicy biblioteki pracują według harmonogramu, który został przygotowany na III kwartał br. Od 1 października br. biblioteka pracuje od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 – 15.00 oraz w  sobotę w godzinach 8.00 – 14.00;
 • książki oddawane do biblioteki podlegają 3-dniowej kwarantannie;
 • w pomieszczeniu biblioteki jednocześnie może przebywać maksymalnie 10 osób korzystających z zasobów biblioteki przy zachowaniu wszelkich środków ostrożności i odległości pomiędzy osobami nie mniejszej niż 1,5 metra;
 • osoby korzystające z biblioteki zobowiązane są do noszenia maseczki i rękawiczek ochronnych.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)