"Akademia Nauk Stosowanych Stefana Batorego" - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna
ostatnia migracja danych: ok. 2 godziny temu
usosweb_status_ok
ostatnia modyfikacja tego dokumentu: 7 dni temu

S:

Akademia Nauk Stosowanych

Stefana Batorego

 

!!! Aktualności !!!

________________________

Terminy obligatoryjne obowiązujące w ANSB w semestrze zimowym w roku akademickim 2023/2024
Semestr zimowy (01.10.2023 – 23.02.2024)

 

 

Okres zajęć: 01.10.2023 r. - 26.01.2024 r., w tym dni wolne od zajęć dydaktycznych:
31.10.2023 r. - dzień rektorski
01.11.2023 r. - Wszystkich Świętych
11.11.2023 r.- Narodowe Święto Niepodległości
12.11.2023 r. - dzień rektorski
18.12.2023 r.- 02.01.2024 r.- wakacje zimowe/ bożonarodzeniowa przerwa świąteczna
06.01.2024 r. - Święto Trzech Króli
27.01.2024 r. – 09.02.2024 r. – zimowa sesja egzaminacyjna (podstawowa)
10.02.2024 r. – 16.02.2024 r. – przerwa międzysemestralna
17.02.2024 r. – 23.02.2024 r. – zimowa sesja egzaminacyjna (poprawkowa)
10.02.2024 r. - Ostateczny termin wprowadzania ocen w I terminie (sesja podstawowa) do systemów USOS. I termin zostaje automatycznie zablokowany.
23.02.2024 r. - Ostateczny termin złożenia pracy dyplomowej w semestrze zimowym.
24.02.2024 r. - Ostateczny termin zaliczenia studenckich praktyk zawodowych (termin I i II).
24.02.2024 r. - Ostateczny termin wprowadzania ocen w II terminie (sesja poprawkowa) do systemów USOS i ich zatwierdzania przez koordynatorów. System zostaje automatycznie zablokowany.
24.02.2024 r. - Weryfikacja ocen przez studentów. Zmiany ocen wprowadzane za pośrednictwem BOS. Drukowanie protokołów przez nauczycieli akademickich.
24.02.2024 r. - Koniec sprawdzania ocen i wprowadzania zmian ocen w systemach USOS.
24.02.2024 r.- 01.03.2024 r. – rozliczenie semestru zimowego roku akademickiego 2023/2024 i podjęcie decyzji rejestracyjnych, wydruk kart okresowych osiągnięć studentów.
24.02.2024 – 01.03.2024 r. - Zatwierdzanie kart okresowych osiągnięć studentów przez Dziekanów Kolegiów.
01.03.2024 r. – Ostateczny termin dostarczania protokołów do Biura Obsługi Studenta.
08.03.2024 r.- Ostateczny termin składania podań do Dziekana Kolegium o przedłużenie zimowej sesji egzaminacyjnej.
05.04.2024 r. – Ostateczny termin składania podań do Prorektora ds. Kształcenia o przedłużenie zimowej sesji egzaminacyjnej.

 

________________________

Terminy obligatoryjne obowiązujące w ANSB w semestrze letnim w roku akademickim 2022/2023

(Szczegółowy harmonogram/Kalendarz akademicki)

Semestr letni (20.02.2023 – 30.09.2023)


Okres zajęć:
20.02.2023 r. - 11.06.2023 r., w tym dni wolne od zajęć dydaktycznych:

28.05.2023 r. - Święto Zesłania Ducha Świętego

08.06.2023 r. - Święto Bożego Ciała

12.06.2023 r. – 30.06.2023 r. – letnia sesja egzaminacyjna (podstawowa)

01.07.2023 r. – 31.08.2023 r. - wakacje letnie

01.09.2023 r. – 18.09.2023 r. – letnia sesja egzaminacyjna (poprawkowa)

02.07.2023 r. - Ostateczny termin wprowadzania ocen w I terminie (sesja podstawowa) do systemów USOS i WU. I termin zostaje automatycznie zablokowany.

21.09.2023 r. – Ostateczny termin zaliczenia studenckich praktyk zawodowych (termin I i II)

21.09.2023 r. - Ostateczny termin wprowadzania ocen do systemów USOS i WU
i ich zatwierdzania przez koordynatorów. System zostaje automatycznie zablokowany.

22.09.2023 r. - Weryfikacja ocen przez studentów. Ewentualne zmiany ocen wprowadzane za pośrednictwem BOS.

22.09.2023 r. - Koniec sprawdzania ocen i wprowadzania zmian ocen
w systemach USOS i WU. Drukowanie protokołów przez nauczycieli akademickich.

23.09.2023 r. - Automatyczne rozliczenie roku akademickiego 2022/2023 i podjęcie decyzji rejestracyjnych, wydruk kart okresowych osiągnięć studentów

23.09.2023 - 30.09.2023 r. - Zatwierdzanie kart okresowych osiągnięć studentów przez Dziekanów Kolegiów.

27.09.2023 r. - Ostateczny termin dostarczenia protokołów do Biura Obsługi Studenta.

30.09.2023 r. - Ostateczny termin złożenia pracy dyplomowej/ projektu dyplomowego w semestrze letnim.

30.09.2023 r. - Podejmowanie indywidualnych decyzji rejestracyjnych przez dziekanów/ostateczny termin składania podań do Dziekana Kolegium o przedłużenie letniej sesji egzaminacyjnej.

31.10.2023 r. - ostateczny termin składania podań do Prorektora ds. Kształcenia
o przedłużenie letniej sesji egzaminacyjnej.

 

 

 ________________________

 

 Terminy obligatoryjne obowiązujące w ANSB w semestrze zimowym w roku akademickim 2022/2023

(Szczegółowy harmonogram/Kalendarz akademicki)

Semestr zimowy (01.10.2022 – 19.02.2023)

 

Okres zajęć: 01.10.2022 r. - 19.02.2023 r., w tym dni wolne od zajęć dydaktycznych:

30.10.2022 r. - ostateczny termin składania podań do Prorektora ds. Kształcenia o przedłużenie letniej sesji egzaminacyjnej roku akademickiego 2021/2022

31.10.2022 r. - dzień rektorski

01.11.2022 r. - Wszystkich Świętych

02.11.2022 r. - dzień rektorski

11.11.2022 r. - Święto Niepodległości

23.12.2022 r. - 02.01.2023 r.- wakacje zimowe/bożonarodzeniowa przerwa świąteczna

06.01.2023 r. - Święto Trzech Króli

23.01.2023 r. - 05.02.2023 r. - zimowa sesja egzaminacyjna (podstawowa)

06.02.2023 r. - 12.02.2023 r. - przerwa międzysemestralna

06.02.2023 r. - Ostateczny termin wprowadzania ocen w I terminie (sesja podstawowa) do systemów USOS i WU. I termin zostaje automatycznie zablokowany.

13.02.2023 r. - 19.02.2023 r. - zimowa sesja egzaminacyjna (poprawkowa)

19.02.2023 r. - Ostateczny termin złożenia pracy dyplomowej w semestrze zimowym

20.02.2023 r. - Ostateczny termin zaliczenia studenckich praktyk zawodowych (termin I i II)

20.02.2023 r. - Ostateczny termin wprowadzania ocen w II terminie (sesja poprawkowa) do systemów USOS i WU i ich zatwierdzania przez koordynatorów. System zostaje automatycznie zablokowany.

21.02.2023 r. - Weryfikacja ocen przez studentów. Zmiany ocen wprowadzane za pośrednictwem BOS. Drukowanie protokołów przez nauczycieli akademickich.

21.02.2023 r. - Koniec sprawdzania ocen i wprowadzania zmian ocen w systemach USOS i WU.

21.02.2023 r. - 27.02.2023 r. - rozliczenie semestru zimowego roku akademickiego 2022/2023 i podjęcie decyzji rejestracyjnych, wydruk kart okresowych osiągnięć studentów.

21.02.2023 r. - Zatwierdzanie kart okresowych osiągnięć studentów przez Dziekanów Kolegiów.

27.02.2023 r. - Ostateczny termin dostarczenia protokołów do BOS.

06.03.2023 r. - Ostateczny termin składania podań do Dziekana Kolegium o przedłużenie zimowej sesji egzaminacyjnej.

05.04.2023 r. - Ostateczny termin składania podań do Prorektora ds. Kształcenia o przedłużenie zimowej sesji egzaminacyjne.

06.04.2023 r. - 11.04.2023 r. wakacje wiosenne /wielkanocna przerwa świąteczna/

01.05.2023 r. - Święto Pracy

02.05.2023 r. - dzień rektorski

03.05.2023 r. - Święto Konstytucji Trzeciego Maja

 

________________________

 

Terminy obligatoryjne obowiązujące w ANSB w semestrze letnim w roku akademickim 2021/2022

(Szczegółowy harmonogram/Kalendarz akademicki)

Semestr letni (21.02.2022 – 30.09.2022)

 

Okres zajęć: 21.02.2022 r. - 12.06.2022 r., w tym dni wolne od zajęć dydaktycznych:

07.03.2022 r. - Ostateczny termin składania podań do Dziekana Kolegium o przedłużenie zimowej sesji egzaminacyjnej

06.04.2022 r. - Ostateczny termin składania podań do Prorektora ds. Kształcenia o przedłużenie zimowej sesji egzaminacyjnej

16.04.2022 r. - 18.04.2022 r. - wakacje wiosenne/wielkanocna przerwa świąteczna

01.05.2022 r. - Święto Pracy

02.05.2022 r. - Dzień rektorski

03.05.2022 r. - Święto Konstytucji Trzeciego Maja

05.06.2022 r. - Święto Zesłania Ducha Świętego

13.06.2022 r. - 30.06.2022 r. - letnia sesja egzaminacyjna (podstawowa)

16.06.2022 r. - Święto Bożego Ciała

01.07.2022 r. - 31.08.2022 r. - wakacje letnie

01.09.2022 r. - 19.09.2022 r. – letnia sesja egzaminacyjna (poprawkowa)

02.07.2022 r. - Ostateczny termin wprowadzania ocen w I terminie (sesja podstawowa) do systemów USOS i WU. I termin zostaje automatycznie zablokowany.

22.09.2022 r. - Ostateczny termin wprowadzania ocen do systemów USOS i WU i ich zatwierdzania przez koordynatorów. System zostaje automatycznie zablokowany

23.09.2022 r. - Weryfikacja ocen przez studentów. Ewentualne zmiany ocen wprowadzane za pośrednictwem BOS

23.09.2022 r. - Koniec sprawdzania ocen i wprowadzania zmian ocen w systemach USOS i WU. Drukowanie protokołów przez nauczycieli

24.09.2022 r. - Automatyczne rozliczenie roku akademickiego 2021/2022 i podjęcie decyzji rejestracyjnych, wydruk kart okresowych osiągnięć studentów

24.09.2022 - 30.09.2022 r. - Zatwierdzanie kart okresowych osiągnięć studentów przez Dziekanów Kolegiów.

28.09.2022 r. - Ostateczny termin dostarczenia protokołów do dziekanatów

30.09.2022 r. - Ostateczny termin złożenia pracy dyplomowej/ projektu dyplomowego w semestrze letnim

30.09.2022 r. - Podejmowanie indywidualnych decyzji rejestracyjnych przez dziekanów/ostateczny termin składania podań do Dziekana Kolegium o przedłużenie letniej sesji egzaminacyjnej

31.10.2022 r. - ostateczny termin składania podań do Prorektora ds. Kształcenia o przedłużenie letniej sesji egzaminacyjnej

 

Dodatkowe terminy dla nauczycieli:

Do 27.02.2022 r. - Uzupełnianie w USOS przez Koordynatorów przedmiotów sylabusów zajęć prowadzonych w semestrze letnim.

Do 06.03.2022 r. - wprowadzanie do USOS terminów dyżurów pracowników w semestrze letnim i przekazanie informacji o terminie dyżuru DI

Do 15.03.2022 r. - Przekazanie drogą elektroniczną przez Dyrektora Instytutu/Kierownika Studium Pełnomocnikowi rektora ds. zapewniania jakości kształcenia oraz do BOS – Dział Dydaktyczny ramowych planów hospitacji zajęć dydaktycznych w semestrze letnim

Do 30.03.2022r. - DI przekazują Dziekanom Kolegiów programy studiów do zatwierdzenia przez Rady Kolegiów

Po 15.04.2022r. - udostępnienie w USOS aktualnych list studentów

Do 26.04.2022 r. - BOS – Dział Dydaktyczny przeprowadza ankiety wśród studentów dot. wyborów: (modułów) przedmiotów do wyboru, modułów specjalnościowych planowanych do realizacji w roku akademickim 2022/2023 za pośrednictwem systemów teleinformatycznych

Do 11.04.2022 r. - przekazanie przez Dziekanów Kolegiów programów studiów do zatwierdzenia przez Senat Uczelni

Do 06.05.2022 r. - BOS - Dział Dydaktyczny przekazuje DI informacje o wyborach (modułów) przedmiotów do wyboru, modułów specjalnościowych planowanych do realizacji w roku akademickim 2022/2023 dokonanych przez studentów

Do 09.05.2022 r. - ostateczny termin zatwierdzenia nowych/ zaktualizowanych programów studiów przez Senat

Do 15.05.2022 r. - DI podejmują ostateczne decyzje dot. uruchomienia (modułów) przedmiotów do wyborów i modułów specjalnościowych realizowanych w roku akademickim 2022/2023- przekazanie informacji przez DI do BOS-Dział Dydaktyczny

Do 30.05.2022 r. - DI zgłaszają zapotrzebowanie na obsadę zajęć dydaktycznych realizowanych przez pracowników innych Instytutów

Do 15.06.2022 r. - DI przekazują do BOS- Dział Dydaktyczny obciążenia na cały rok akademicki 2022/2023 r.

________________________

 

Terminy obligatoryjne obowiązujące w PUSB w semestrze zimowym w roku akademickim 2021/2022 

Semestr zimowy (01.10.2021 – 20.02.2022)

 

Okres zajęć: 01.10.2021 r. - 23.01.2022 r., w tym dni wolne od zajęć dydaktycznych:

30.10.2021 r. - ostateczny termin składania podań do Prorektora ds. Kształcenia o przedłużenie letniej sesji egzaminacyjnej

01.11.2021 r. - Wszystkich Świętych

11.11.2021 r. - Święto Niepodległości

12.11.2021 r. - dzień rektorski

24.12.2021 r.- 02.01.2022 r.- wakacje zimowe/ bożonarodzeniowa przerwa świąteczna

06.01.2022 r. - Święto Trzech Króli

24.01.2022 r. – 06.02.2022 r. – zimowa sesja egzaminacyjna (podstawowa)

07.02.2022 r. – 13.02.2022 r. – przerwa międzysemestralna

14.02.2022 r. – 20.02.2022 r. – zimowa sesja egzaminacyjna (poprawkowa)

 

07.02.2022 r. - Ostateczny termin wprowadzania ocen w I terminie (sesja podstawowa) do systemów USOS i WU. I termin zostaje automatycznie zablokowany.

20.02.2022 r. - Ostateczny termin złożenia pracy dyplomowej w semestrze zimowym

21.02.2022 r. - Ostateczny termin wprowadzania ocen w II terminie (sesja poprawkowa) do systemów USOS i WU i ich zatwierdzania przez koordynatorów. System zostaje automatycznie zablokowany.

22.02.2022 r. - Weryfikacja ocen przez studentów. Zmiany ocen wprowadzane za pośrednictwem BOS. Drukowanie protokołów przez nauczycieli

22.02.2022 r. - Koniec sprawdzania ocen i wprowadzania zmian ocen w systemach USOS i WU

22.02.2022 r. - 28.02.2022 r. - rozliczenie semestru zimowego roku akademickiego 2021/2022 i podjęcie decyzji rejestracyjnych, wydruk kart okresowych osiągnięć studentów

22.02.2022 r. - Zatwierdzanie kart okresowych osiągnięć studentów przez Dziekanów Kolegiów

28.02.2022 r. - Ostateczny termin dostarczenia protokołów do dziekanatów

07.03.2022 r. - Ostateczny termin składania podań do Dziekana Kolegium o przedłużenie zimowej sesji egzaminacyjnej

06.04.2022 r. - Ostateczny termin składania podań do Prorektora ds. Kształcenia o przedłużenie zimowej sesji egzaminacyjnej

 

Uwaga!

1. Decyzje o przesunięciu terminów składania egzaminów lub zaliczeń kończących przedmiot w uzasadnionych przypadkach podejmuje Dziekan lub Prorektor ds. kształcenia wyłącznie na podstawie przedłożonych dokumentów.

2. Podania złożone po terminie nie będą uwzględniane.

3. Podania można składać drogą elektroniczną na adres BOS.

4. Student, który nie złoży w terminie udokumentowanego podania o przedłużenie sesji do Dziekana/Prorektora ds. kształcenia może uzyskać warunkową rejestrację na kolejny semestr po złożeniu podania do Dziekana.

5. Rejestrację warunkową uzyskuje student, który uzyskał sumę punktów ECTS, przewidzianą dla dotychczas studiowanych semestrów pomniejszoną, o łączny dopuszczalny deficyt punktów ECTS wynoszący 15 punktów. Powtarzanie przedmiotów wiąże się z opłatami wynikającymi z Zarządzenia nr 29/2020 Rektora PUSB.

6. W przypadku braku zaliczenia semestru student zostanie wykreślony z listy studentów.

 ________________________

 

Zespoły MS Teams (semestr zimowy 2021/2022)

 

Zespoły wraz z kanałami, które zostały utworzone w poprzednim roku akademickim pozostają do użytku przez pracowników dydaktycznych w bieżącym semestrze.

Właściciele zespołów chcący stosować wypracowane w warunkach kształcenia zdalnego rozwiązania i innowacje dydaktyczne (MS Teams) powinni samodzielnie zaktualizować składy swoich zespołów w oparciu o listy, które są dostępne w Biurze Obsługi Studenta.

W przypadku braku zespołu dla danych zajęć dydaktyk może utworzyć go samodzielnie zgodnie z instrukcją.

________________________

 

Komunikat Rektora PUSB w sprawie trybu kształcenia w roku akademickim 2021/2022

 

W związku z wejściem w życie rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 10 sierpnia 2021 r. uchylającego rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania niektórych podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. poz. 1464), informuję, że od nowego roku akademickiego tj. 2021/2022 realizacja kształcenia odbywać się będzie w siedzibie Uczelni.

Rekomenduję, by wypracowane w warunkach kształcenia zdalnego rozwiązania i innowacje dydaktyczne były wykorzystywane i rozwijane w nowym roku akademickim 2021/2022 i latach kolejnych, służąc dążeniu do doskonałości dydaktycznej.

W przypadku zwiększenia się liczby zachorowań na COVID-19 możliwe będzie ponowne wprowadzenie ograniczeń w funkcjonowaniu Uczelni, w tym m.in. kształcenia w trybie hybrydowym.

Z wyrazami szacunku,
dr Elżbieta Stokowska-Zagdan, prof. PUSB
Rektor PUSB

________________________

 

!!!   Ważne informacje dla studentów i pracowników   !!!

 

14.06.2021 r. - 30.06.2021 r. - letnia sesja egzaminacyjna (podstawowa)

01.07.2021 r. - 27.08.2021 r. - wakacje letnie

28.08.2021 r. - 19.09.2021 r. - letnia sesja egzaminacyjna (poprawkowa)

01.07.2021 r. - ostateczny termin wprowadzania ocen w I terminie (sesja podstawowa) do systemów USOS i WU.  I termin zostaje automatycznie zablokowany.

20.09.2021 r. - ostateczny termin wprowadzania ocen do systemów USOS i WU i ich zatwierdzania przez koordynatorów. System zostaje automatycznie zablokowany

23.09.2021 r. - weryfikacja ocen przez studentów

26.09.2021 r. - ostateczny termin dostarczenia protokołów do Biura Obsługi Studenta

30.09.2021 r. - ostateczny termin złożenia pracy dyplomowej w semestrze letnim

30.09.2021 r. - podejmowanie indywidualnych decyzji rejestracyjnych przez dziekanów/ostateczny termin składania podań do Dziekana Kolegium o przedłużenie letniej sesji egzaminacyjnej

30.10.2021 r.  - ostateczny termin składania podań do Prorektora ds. Kształcenia o przedłużenie letniej sesji egzaminacyjnej

 

Uwaga!

1. Decyzje o przesunięciu terminów składania egzaminów lub zaliczeń kończących przedmiot w uzasadnionych przypadkach podejmuje Dziekan lub Prorektor ds. kształcenia wyłącznie podstawie przedłożonych dokumentów.

2. Podania złożone po terminie nie będą uwzględniane.

3. Podania można składać drogą elektroniczną na adres BOS.

4. Student, który nie złoży w terminie udokumentowanego podania o przedłużenie sesji do Dziekana/Prorektora ds. kształcenia może uzyskać warunkową rejestrację na kolejny semestr po złożeniu podania do Dziekana.

5. Rejestrację warunkową uzyskuje student, który uzyskał sumę punktów ECTS, przewidzianą dla dotychczas studiowanych semestrów pomniejszoną, o łączny dopuszczalny deficyt punktów ECTS wynoszący 15 punktów. Powtarzanie przedmiotów wiąże się z opłatami wynikającymi z Zarządzenia nr 29/2020 Rektora PUSB.

6. W przypadku braku zaliczenia semestru student zostanie wykreślony z listy studentów.

________________________

 

Wybór przedmiotów/modułów na rok 2021/2022

Informujemy, że w systemie USOS została uruchomiona możliwość wyboru przedmiotów/modułów na kolejny rok akademicki 2021-2022.

Każdy student ma obowiązek dokonania takiego wyboru poprzez wskazanie wybranych opcji w ankietach, które znajdziecie Państwo po zalogowaniu do systemu USOS w zakładce „dla studentów” przycisk „ankiety”.

Moduł będzie aktywny w terminie od 19 marca do 26 kwietnia 2021 r. Studenci, którzy otrzymali zgodę na przedłużenie sesji będą mogli wypełnić ankiety po 20 kwietnia.

Wybór ma charakter głosowania. O wyborze przedmiotu/modułu zdecyduje większość Państwa głosów. Głosowanie jest obowiązkowe. Osoby, które nie wezmą udziału w głosowaniu nie będą miały wpływu na decyzję o uruchomieniu przedmiotów/modułów na kolejny rok akademicki.

________________________

 

Ważne informacje dla studentów

 

25.01.2021 r. - 14.02.2021 r. - zimowa sesja egzaminacyjna wraz z poprawkową oraz przerwa międzysemestralna, dla studentów II, III i IV roku

01.02.2021 r. - 14.02.2021 r. - zimowa sesja egzaminacyjna wraz z poprawkową oraz przerwa międzysemestralna, dla studentów I roku

14.02.2021 r. - ostateczny termin wprowadzenia ocen do systemów USOS (I i II rok) oraz Wirtualna Uczelnia (II, III, IV rok). Sprawdzenie (weryfikacja) przez studentów poprawności wprowadzonych ocen

14.02.2021 r. - ostateczny termin złożenia podania o przedłużenie zimowej sesji egzaminacyjnej do właściwego Dziekana wraz z dokumentami potwierdzającymi zaistnienie zdarzenia uniemożliwiającego składanie egzaminów lub zaliczeń w terminie sesji

16.03.2021 r. - ostateczny termin złożenia udokumentowanego podania o przedłużenie zimowej sesji egzaminacyjnej do Prorektora ds. kształcenia

 

Uwaga!

1. Decyzje o przesunięciu terminów składania egzaminów lub zaliczeń kończących przedmiot w uzasadnionych przypadkach podejmuje Dziekan lub Prorektor ds. kształcenia wyłącznie podstawie przedłożonych dokumentów.

2. Podania złożone po terminie nie będą uwzględniane.

3. Podania można składać drogą elektroniczną na adres BOS.

4. Student, który nie złoży w terminie udokumentowanego podania o przedłużenie sesji do Dziekana/Prorektora ds. kształcenia może uzyskać warunkową rejestrację na kolejny semestr po złożeniu podania do Dziekana.

5. Rejestrację warunkową uzyskuje student, który uzyskał sumę punktów ECTS, przewidzianą dla dotychczas studiowanych semestrów pomniejszoną, o łączny dopuszczalny deficyt punktów ECTS wynoszący 15 punktów. Powtarzanie przedmiotów wiąże się z opłatami wynikającymi z Zarządzenia nr 29/2020 Rektora PUSB.

6. W przypadku braku zaliczenia semestru student zostanie wykreślony z listy studentów.

________________________

 

Komunikat

Szanowni Państwo, 

w związku z wytycznymi dotyczącymi zasad bezpieczeństwa w walce z epidemią Covid-19, ogłoszonymi w dniu 30 października br., kierując się przede wszystkim troską o bezpieczeństwo studentów, pracowników oraz ich rodzin, od 31 października do 30 listopada br., z możliwością przedłużenia tego terminu, wszystkie zajęcia w Państwowej Uczelni im. Stefana Batorego są prowadzone z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość (zdalnie). Kształcenie na kierunkach studiów przygotowujących do wykonywania zawodów, dla których określono standardy kształcenia, musi uwzględniać szczególne rozwiązania, przewidziane w tych standardach.

W przypadku pytań o poszczególne zajęcia, proszę o kontakt z prowadzącymi zajęcia w aplikacji MS Teams i/lub z Dyrektorem właściwego Instytutu.

Wszystkie informacje, dokumenty i zarządzenia związane z działalnością PUSB w czasie pandemii dostępne są na stronie www.pusb.pl/covid-19.aspx

Najnowsze informacje o obostrzeniach na terenie kraju znaleźć można na stronie rządowej www.gov.pl/web/koronawirus

Praca administracji prowadzona jest w trybie mieszanym. O systemie pracy w danej jednostce organizacyjnej decyduje jej kierownik.

 

Z wyrazami szacunku

Rektor 

Państwowej Uczelni im. Stefana Batorego

dr Elżbieta Stokowska-Zagdan, prof. PUSB

________________________

 

Informacja dla studentów naboru 2020/2021 (I rok)

Zajęcia dydaktyczne dla studentów naboru 2020/2021 rozpoczną się 2 listopada. Zgodnie z Zarządzeniem Rektora PUSB nr 37/2020 z dnia 16 września część zajęć będzie prowadzona zdalnie z wykorzystaniem platformy Microsoft Teams wchodzącej w skład usługi Office 365, do której wszyscy studenci i pracownicy PUSB posiadają darmowy dostęp. Centrum Teleinfomartyczne PUSB przygotowało listę najczęściej zadawanych pytań związanych z realizacją procesu kształcenia w sposób zdalny - Zajęcia zdalne (FAQ).

Zajęcia w formie tradycyjnej będą odbywać się zgodnie z
Ogólnymi zasadami przebywania na terenie obiektów PUSB. Nauczyciele akademiccy są również dostępni dla studentów za pośrednictwem e-mail oraz platformy MS Teams.

________________________

 

Zajęcia w semestrze zimowym 2020/2021

1. Zajęcia w siedzibie Uczelni odbywają się zgodnie z rozkładem zajęć od 01.10.2020 r. (oprócz kierunków: DIETETYKA, KOMETOLOGIA i PIELĘGNIARSTWO, na których zajęcia w formie tradycyjnej rozpoczynają się od 05.10.2020 r.).

2. Zajęcia w formie zdalnej z wykorzystaniem platformy MS Teams rozpoczynają się od 05.10.2020 r. (oprócz kierunku INFORMATYKA, na którym zajęcia w formie zdalnej rozpoczynają się 01.10.2020 r.).

Prosimy o śledzenie rozkładów zajęć na bieżąco, ponieważ mogą one ulegać zmianom.

________________________

 

Logowanie do systemu USOS, MS Teams i poczty

W związku z rozpoczynającym się cyklem dydaktycznym stare hasło dostępu do systemów Uczelni (USOS, MS Teams, Poczta) zostało wygaszone. Przed zalogowaniem się do systemu prosimy wszystkich użytkowników o ustawienie nowego hasła za pomocą funkcji "Ustaw nowe hasło".

Zmianie uległy również loginy studentów - od 26.09.2020 r. nazwą użytkownika jest numer_albumu@ansb.pl

 

MS Teams: teams.microsoft.com

Poczta (dla pracowników): poczta.ansb.pl

 ________________________

  

Ogólne zasady przebywania na terenie obiektów PUSB

1. Sale wykładowe, seminaryjne, ćwiczeniowe

- zakaz gromadzenia się podczas wchodzenia do sal wykładowych oraz innych pomieszczeń dydaktycznych – należy zachować rekomendowaną odległość pomiędzy mającymi korzystać z sali osobami do minimum 1,5 metra;

- w pomieszczeniu dydaktycznym może przebywać określona na drzwiach wejściowych dopuszczalna liczba osób;

- w pomieszczeniu można zajmować tylko wyznaczone krzesła, tak, by odległość między osobami siedzącymi wynosiła minimum 1,5 metra;

- sale należy regularnie wietrzyć, minimum co 45 minut oraz po wyjściu każdej grupy. Pomiędzy zajęciami powinna obowiązywać odpowiednia dla bezpiecznej wymiany osób i przewietrzenia przerwa.

 

2. Powierzchnie ogólnodostępne (hole, korytarze, toalety)

- przy wejściach do budynków umieszczone są urządzenia do dezynfekcji rąk, z których powinna skorzystać każda wchodząca i wychodząca osoba;

- w zależności od aktualnej sytuacji epidemiologicznej zarówno pracownicy, jak i studenci mogą być proszeni o zakładanie jednorazowych rękawiczek i/lub masek ochronnych (przed każdym wejściem do budynku);

- wszystkie powierzchnie, na których może osadzać się wirus są regularnie dezynfekowane, dotyczy to w szczególności: parapetów, krzeseł, stolików, puf, itp.;

- jeżeli na korytarzach znajdują się krzesła należy korzystać z nich tak, aby zachować odległość pomiędzy osobami wynoszącą min. 1,5 metra;

- liczba osób przebywających w jednej łazience, nie powinna przekroczyć liczby określonej w informacji na drzwiach wejściowych.

 

3. Biblioteka

- Biblioteka PUSB czynna dla studentów od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 - 14.00 oraz dwie soboty w czerwcu (07.06 i 13.06) w godzinach 8.00 - 14.00, Do dnia 30 września br. pracownicy biblioteki pracują według harmonogramu, który został przygotowany na III kwartał br. Od 1 października br. biblioteka pracuje od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 – 15.00 oraz w  sobotę w godzinach 8.00 – 14.00;

- książki oddawane do biblioteki podlegają 3-dniowej kwarantannie;

- w pomieszczeniu biblioteki jednocześnie może przebywać maksymalnie 10 osób korzystających z zasobów biblioteki przy zachowaniu wszelkich środków ostrożności i odległości pomiędzy osobami nie mniejszej niż 1,5 metra;

- osoby korzystające z biblioteki zobowiązane są do noszenia maseczki i rękawiczek ochronnych.

kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.1.0-1 (2024-02-12)