"Akademia Nauk Stosowanych Stefana Batorego" - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Projekt dyplomowy

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 0102-FIR-1-4091N
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0411) Rachunkowość i podatki Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Projekt dyplomowy
Jednostka: Instytut Nauk Ekonomicznych i o Zarządzaniu
Grupy: Finanse i rachunkowość, semestr IV, tryb niestacjonarny
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Przedmiot dotyczy zagadnień z zakresu technik, metod oraz narzędzi wykorzystywanych w rachunkowości.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2021-02-15 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia praktyczne, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Daniel Stos
Prowadzący grup: Daniel Stos
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia praktyczne - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/2022" (zakończony)

Okres: 2022-02-21 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia praktyczne, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Kopytowska
Prowadzący grup: Anna Kopytowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia praktyczne - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Przedmiot dotyczy zagadnień z zakresu technik, metod oraz narzędzi wykorzystywanych w procesie zarządzania przedsiębiorstwem i związanych z realizacją pracy projektowej.

Pełny opis:

1. Wymogi stawiane do układu pracy projektowej, przypisy w pracy projektowej

2. Wymogi edycyjne

3. Metody badawcze i ich zastosowanie

4. Wprowadzenie do problematyki projektu, zdefiniowanie problemu/sytuacji/przypadku, określenie celu projektu, uzasadnienie motywacji do podjęcia tematyki projektu

Literatura:

Podstawowa:

1. Z. Sawicka-Kluźniak, Projekt końcowy jako forma pracy dyplomowej na studiach pierwszego stopnia, Folia Pomeranae Universitatis

Technologiae Stetinensis, 2013

Uzupełniająca:

2. R. Zendrowski, Praca magisterska, licencjat, Wydanie XI, Wyd. CeDeWu, 2020.

3. B. Brycz, T. Dudycz, Przewodnik dla piszących prace magisterskie w zakresie zarządzania, PWE, Warszawa 2011.

4. R. Wojciechowska, Przewodnik metodyczny pisania pracy dyplomowej, Difin, Warszawa 2010.

5. A. Kaszyńska, Jak napisać, przepisać i z sukcesem obronić pracę dyplomową lub magisterską, Wydanie IV, Wyd. Złote Myśli sp. z o.o., 2010.

6. Dudziak, A., Żejmo A., Redagowanie prac dyplomowych, Difin, Warszawa, 2008

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/2023" (zakończony)

Okres: 2023-02-01 - 2023-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia praktyczne, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Kopytowska
Prowadzący grup: Anna Kopytowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia praktyczne - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Przedmiot dotyczy zagadnień z zakresu technik, metod oraz narzędzi wykorzystywanych w procesie zarządzania przedsiębiorstwem i związanych z realizacją pracy projektowej.

Pełny opis:

1. Wymogi stawiane do układu pracy projektowej, przypisy w pracy projektowej

2. Wymogi edycyjne

3. Metody badawcze i ich zastosowanie

4. Wprowadzenie do problematyki projektu, zdefiniowanie problemu/sytuacji/przypadku, określenie celu projektu, uzasadnienie motywacji do podjęcia tematyki projektu

Literatura:

Podstawowa:

1. Z. Sawicka-Kluźniak, Projekt końcowy jako forma pracy dyplomowej na studiach pierwszego stopnia, Folia Pomeranae Universitatis

Technologiae Stetinensis, 2013

Uzupełniająca:

2. R. Zendrowski, Praca magisterska, licencjat, Wydanie XI, Wyd. CeDeWu, 2020.

3. B. Brycz, T. Dudycz, Przewodnik dla piszących prace magisterskie w zakresie zarządzania, PWE, Warszawa 2011.

4. R. Wojciechowska, Przewodnik metodyczny pisania pracy dyplomowej, Difin, Warszawa 2010.

5. A. Kaszyńska, Jak napisać, przepisać i z sukcesem obronić pracę dyplomową lub magisterską, Wydanie IV, Wyd. Złote Myśli sp. z o.o., 2010.

6. Dudziak, A., Żejmo A., Redagowanie prac dyplomowych, Difin, Warszawa, 2008

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest "Akademia Nauk Stosowanych Stefana Batorego".
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.1.0-1 (2024-02-12)