"Akademia Nauk Stosowanych Stefana Batorego" - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Wszystkie kierunki studiów

Wszystkie kierunki, specjalności i specjalizacje na jednej liście
Kierunek Specjalności i specjalizacje
(samodzielne specjalności)
Administracja (16)
Bezpieczeństwo wewnętrzne (16)
Dietetyka (12)
Finanse i rachunkowość (16)
Informatyka (17)
Kosmetologia (12)
Menedżerskie studia ekonomiczno-prawne (12)
Ogrodnictwo (17)
Pedagogika (14)
Pedagogika (16)
Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna (11)
Pielęgniarstwo (7)
Pielęgniarstwo II stopień (5)
Ratownictwo medyczne (4)
Zarządzanie (16)
Pogrubieniem oznaczone są te spośród kierunków, specjalności i specjalizacji, które są realizowane na tej uczelni. W nawiasie podana jest liczba programów studiów związanych z tym kierunkiem nauczania (nie wliczając w to programów realizujących ten kierunek tylko na jednym z możliwych toków nauczania).
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)