"Akademia Nauk Stosowanych Stefana Batorego" - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Wszystkie kierunki studiów

Wszystkie kierunki, specjalności i specjalizacje na jednej liście
Kierunek Specjalności i specjalizacje
(samodzielne specjalności)
Administracja (14)
Bezpieczeństwo wewnętrzne (14)
Dietetyka (12)
Finanse i rachunkowość (14)
Informatyka (15)
Kosmetologia (12)
Menedżerskie studia ekonomiczno-prawne (10)
Ogrodnictwo (15)
Pedagogika (12)
Pedagogika (14)
Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna (9)
Pielęgniarstwo (7)
Pielęgniarstwo II stopień (2)
Ratownictwo medyczne (2)
Zarządzanie (14)
Pogrubieniem oznaczone są te spośród kierunków, specjalności i specjalizacji, które są realizowane na tej uczelni. W nawiasie podana jest liczba programów studiów związanych z tym kierunkiem nauczania (nie wliczając w to programów realizujących ten kierunek tylko na jednym z możliwych toków nauczania).
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0-2 (2023-01-24)